การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับนานาชาติของกัมพูชา

September 19, 2016 admin 0

ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาเติมโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีค่า GDP ที่โตขึ้นอย่างมั่นคงกว่า 8% ตั้งแต่ช่วงปี 2000 ถึง 2010 และรักษาค่าคงที่ลงมาที่ 7% ของในช่วงปี 2011 การท่องเที่ยวในประเทศเติบโตขึ้น มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าประเทศไม่ขาดสาย โดยจัดสายการผลิตของเครื่องสวมใส่ เสื้อผ้า รองเท้า ที่มีพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกว่า 600,000 คน และลูกจ้างอีก 500,000 ในส่วนของฝ่ายดูแลการท่องเที่ยว […]