การพัฒนาของกัมพูชาเพื่อตอบรับประชาคมอาเซียน

May 14, 2016 admin 0

กัมพูชา เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม และประชาชนยึดอาชีพเป็นเกษตรกรมานานหลายร้อยปี เพื่อส่งออกสินค้าการเกษตร พวกเขาทำการค้าขายบนมหาสมุทรอินเดีย และส่งข้าวออกเป็นสินค้าหลักจนในช่วงหลังมีการก่อสร้างระบบชลประทานขึ้นมา ทำให้การเกษตรเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกนายทุนชาวฝรั่งเศษกวาดซื้อไปหลายส่วน ต่อมาเริ่มมีการทำสวนยางพารา ปลูกไร่ข้าวโพด การก่อสร้างเพื่อพัฒนาประเทศ อย่าง ถนน และทางรถไฟ ก่อสร้างกันตามมาติด ๆ ในเวลาต่อมา ในด้านการพัฒนาของประเทศกัมพูชา ได้มีหลายประเทศมากมายให้การช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศจาก ผลของภาวะสงครามเวียดนาม ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ โดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรม หลังจากการโค่นล้มเขมรแดงลงได้ ทางรัฐบาลได้จัดแผนการ 5 […]