ส่องกล้องมองกัมพูชาสู่ดาวรุ่งเศรษฐกิจใหม่ในปี 2018

กัมพูขานับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีต อาจจะนับว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันก็ว่าได้ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นอาจจะสังเกตได้ว่า กัมพูชานั้นมีสัญญาณกระตุ้นในด้านของเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวที่มีสัญญาณที่ดีมากขึ้น GDP มีการกระตุ้นเพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากต่างชาตินั้นเริ่มเล็งเห็นโอกาสในการเข้ามาลงทุนในด้านต่างๆ ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจจากแดนตะวันตก ได้เข้ามาขยายฐานธุรกิจมีการร่วมลงทุนใน mega project มากมาย

จากตัวเลขที่ยืนยันได้ในปี 2016 ที่ผ่านมานั้น กัมพูชามีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสูงถึง 7% โดยภาคอุตสาหกรรมนั้นมีการเติบโตมากถึง 10 % มีแรงการลงทุนจากต่างประเทศที่เมาทำธุรกิจร่วมกัน และมัอัตราการเติบโตมาจากโต้โผใหญ่อย่างประเทศจีนที่เปรียบเสมือนเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในด้านของการนำเข้า และส่งออกเกี่ยวกับสินค้านั้นมีการเติบโตภายใต้แรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก แต่ก็สามารถยืนหยัดได้มีตัวเลขที่น่าพอใจเพราะมีการเติบโตมากขึ้นถึง 7% และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มในการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากต่างประเทศที่ผลักดันอัตราการเติบโตของประเทศ

  • รถไฟถือว่าเป็นอีกหนึ่ง Project ที่เข้ามามีบทบาทในด้านของการคมนาคมภายในประเทศ ส่งผลดีทั้งในด้านของการขนส่ง และ ยังเป็นตัวผลักดันให้ต่างชาตินั้นเห็นความสำคัญของการลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้น
  • ในด้านของสายพลังงานก็นับว่าเป็นอีก Mega Project mมีการเตรียมพร้อมสำหรับพื้นฐานที่มั่นคงภายใต้การควบรวมของรัฐบาลที่เล็งเห็นโอกาสโดยที่ให้ต่างขาตินั้นสามารถเข้ามาลงทุนร่วมกับรัฐบาลได้
  • การท่องเที่ยว นับว่าเป็นหนึ่ง Highlight  เลยก็ว่าได้ เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้น การท่องเที่ยวของกัมพูขานั้นนับว่า บูมมาก มีการหลั่งไหลกันเข้ามาท่องเที่ยวตามถูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนมีการซื้อขาย เม็ดเงินไหลเข้าประเทศ ส่งผลให้ gdp โตขึ้นถึง 9% ในปีที่ผ่านมา

หากย้อนมองกลับมาที่เศรษฐกิจของประเทศไทยนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะไทยเรานั้นมีสินค้าส่งออกไปที่ปะเทศเพื่อนบ้านมมากมาย ซึ่งรวมไปถึง  กัมพูชาที่ ขยายตัวไปมากถึง 19% โดยสินค้าหลักที่มีการส่งออกอย่างต่อเนื่องก็คือ อัญมณี น้ำตาล และเครื่องดื่มต่างๆ ที่ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกหลัก แต่ก็คงจะบอกได้ว่าในปัจจุบันนั้นหลายประเทศที่อยู่รอบด้านเราเริ่มมีทิศทางของเศรฐกิจที่เติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งต่างจากของไทยเราที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทั้งนั้น หากราไม่กระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านี้  ในอนาคต เราอาจจะถูเพื่อบ้านแซงได้